ochrona osób i mienia

Nasza firma zajmuje się zarówno ochroną fizyczną obiektów jak również ochroną osób i mienia na mocy posiadanej koncesji na bezpośrednią ochronę fizyczną i zabezpieczenia technicznego o nr L-0161/16 wydaną przez MSWiA. Usługi, które realizujemy poprzedzone są zawsze szczegółową analizą i rozpoznaniem taktycznym obiektu, co pozwala na opracowanie niezbędnych środków do zaplanowania skutecznego systemu ochrony. Ochrona stacjonarna realizowana jest z indywidualnie przygotowanym systemem. Celem działalności naszej Firmy jest zaspokojenie stwierdzonych potrzeb i wymagań naszych klientów co pozwala na opracowanie niezbędnych środków do zaplanowania skutecznego systemu ochrony, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta. Tworzone przez Aragon-Mag Sp. z o.o. systemy ochrony fizycznej są ściśle dostosowane do specyfiki obiektów oraz ustawy o ochronie osób i mienia.

Specjalizujemy się w ochronie obiektów o różnej specyfice:

– obiekty przemysłowe
– obiekty handlowe
– centra magazynowo-logistyczne
– obiekty biurowe
– obiekty użyteczności publicznej
– budowy
– osiedla mieszkaniowe
– inne obiekty